Deze applicatie mag enkel worden gebruik voor ontslagen die vóór 1 januari 2014 werden betekend aan bedienden
Om een raming te maken van de opzeggingstermijn en kosten van het ontslag van een werknemer dat wordt betekend vanaf 1 januari 2014, moet u gebruik maken van onze applicatie iOut 2014.
Iout2014

Opzeggingstermijn – Opzeggingsvergoeding    Hulp - Te lezen voor gebruik
Werknemersgegevens  
       Naam :
       Geboortedatum : (dd/mm/jjjj)
     Begindatum vooropzeg of opzeggingsvergoeding :   (dd/mm/jjjj) 
     Indiensttredingsdatum :    (dd/mm/jjjj)    
       Opeenvolgende contracten/minder dan 8 dagen :        
       Datum indiensttreding vorige overeenkomst :  (dd/mm/jjjj)  
       Verworven anciënniteit uitzendkracht (max. 1 jaar) :  maanden   We(e)k(en)   Dagen 
Algemene gegevens
     Index ontslagmaand (basis 2004) :  
     % werkgeversbijdrage RSZ :
Loongegevens 
Maandelijks Jaarlijks
     Brutoloon :
x 12
     Variabel loon (12 m.) zonder vakantiegeld :
x 12
     Diverse premies :
x 12
     Regelmatige overuren :
x 12
     Eindejaarspremie (13de m.) :
     Voordelen in natura :
x 12
     Privégebruik firmawagen : 
x 12
     Werkgeversbijdrage maaltijdcheques (per cheque) :
 

x
     Werkgeversbijdrage groepsverzekering :
x 12
     Werkgeversbijdrage hospitalisatieverzekeringa :
x 12
     Andere voordelen :
x 12
    
            
  v4.0